actclean

the way to cleaner production


Prečo?
Environmentálne vhodné technológie a systémy riadenia zvyšujú environmentálnu výkonnosť malých a stredných podnikov, zvyšujú zisky podnikateľov prostredníctvom zníženia nákladov a zvýšenie predaja a podporujú dodržiavanie environmentálnych noriem podľa požiadaviek smerníc a nariadení EÚ.
Ako?
Sieť Act Clean vám ponúka viacero nápadov, ako optimalizovať vaše výrobné procesy, a to za pomoci:
- priamej podpory vášho Act Clean národného kontaktného miesta, ktoré vás môže priamo spojiť s viac než 200 poprednými inštitúciami v oblasti čistejšej produkcie v celej strednej Európe;
- matchmaking events - stretnutia zamerané na vaše špecifické potreby a na poskytovanie prístupu k najlepším riešeniam z Nemecka, Rakúska, Poľska, Talianska, Maďarska, Českej republiky, Slovinska a Slovenska;
- zdieľania vedomostí prostredníctvom Act Clean databázy s viac ako 1000 príkladmi najlepších dostupných technológií, systémov riadenia a podporných nástrojov pre eko-efektívnosť.

logoBar

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme
co-financed by the ERDF.

Partnerlogos Partnerlogos