actclean

the way to cleaner production


Zakaj? 
Okolju prijazne tehnologije in sistemi vodenja povečujejo okoljsko sprejemljivost MSP, povečujejo dobiček podjetnikov in znižujejo stroške, povečujejo prodajo in skladnost z okoljskimi standardi, kot to zahtevajo EU-direktive in standardi.
Kako? 
Mreža Act Clean vam ponuja več idej, kako optimirati vaš proizvodni proces :
- z direktno podporo nacionalne kontaktne točke Act Clean, ki vas lahko direktno poveže z več kot 200 institucijami iz centralne Evrope, ki se ukvarjajo s čisto proizvodnjo;
- z organizacijo neposrednih srečanj, osredinjenih na vaš specifičen problem, s posredovanjem najboljših rešitev iz Nemčije, Avstrije, Poljske, Italije, Madžarske, Češke republike, Slovenije in Slovaške;
- z uporabo podtkovne baze znanja Act Clean z več kot 1000 primeri najboljših tehnoloških rešitev, sistemov vodenja in podpornih orodij za ekološko učinkovitost.


logoBar

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme
co-financed by the ERDF.

Partnerlogos Partnerlogos